Hakuna makala ndani ya jamii hii. Kama majamii ya chini yatajitokeza kwa huu ukurasa, yanaweza kuwa na mamakala.